• ++31 85 773 24 33
  • info@elgn.nl

Sociale Hygiene

Sociale Hygiene

Horecabedrijven, slijterijen en verenigingen die alcohol willen verkopen, moeten aan een aantal wettelijke eisen voldoen rondom sociale hygiëne, die zijn vastgelegd in de Drank- en Horecawet. Zo dient er altijd iemand aanwezig te zijn die in het bezit is van de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne. Dat kan de ondernemer of een leidinggevende zijn, maar ook een medewerker. Om een Drank- en Horecavergunning aan te vragen of bijgeschreven te worden als leidinggevende moet je in het bezit zijn van de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne. Deze haal je door te slagen voor het SVH examen Sociale Hygiëne. Voor slijters is er een apart examen waarin ook vragen gesteld worden specifiek voor de slijterijbranche. .

Date02 jan, 2018

Categories