• ++31 85 773 24 33
  • info@elgn.nl

Optimale examenvoorbereiding

Leren waar en wanneer jij wilt! Dat kan met onze e-learning. Twijfel je nog of e-learning de juiste manier is?

We krijgen vaker de vraag in hoeverre e-learning effectief. Het maakt geen verschil of je nu hoveniers, tandartsen of sales managers opleidt. Ook een HR manager (of hoofd-opleidingen) zien wij nog wel eens worstelen met dit vraagstuk.

Is e-learning effectiever dan klassikaal onderwijs?

Uit een meta-analyse van bijna 300 studies naar de effectiviteit van e-learning is de algehele conclusie dat e-learning minstens zo effectief is als traditioneel onderwijs. Hierdoor is e-learning dus een volwaardig alternatief voor klassikaal onderwijs. Wil je nog betere leerresultaten behalen? Kies dan voor blended learning (combinatie van e-learning én klassikaal onderwijs), dit leidt tot een beter resultaat dan alleen klassikaal onderwijs of alleen online onderwijs.

Ook uit onderzoek van de Columbia University komt naar voren dat zowel e-learning als blended learning gemiddeld een betere leerresultaat opleveren dan alleen klassikaal onderwijs. De leerresultaten van een blended learning traject zijn een stuk beter dan alleen klassikaal onderwijs. Het verschil tussen alleen e-learning onderwijs of klassikaal onderwijs is kleiner.

Wanneer is e-learning effectief?

Deze vraag gaat in op de manier waarop e-learning wordt ingebed in de organisatie. Is er goed nagedacht over de verhouding tussen e-learning en contactonderwijs? Zijn de medewerkers goed meegenomen in het lanceren van de e-learning modules? Maar ook de didactische kwaliteit van de lesstof is van belang. 

Een goede didactische opbouw en inrichting heeft duidelijk effect op het leerrendement. Uit de literatuur blijkt dat een slechte samenwerking tussen een ontwikkelaar van e-learning en de opleider (of kennisdrager) ook een belangrijke barrière kan vormen.

Het intern opstellen van duidelijke richtlijnen waaraan de lesstof minimaal moet voldoen zal de didactische kwaliteit ten goede komen.

Heeft e-learning toegevoegde waarde?

Het inzetten van e-learning is van toegevoegde waarde in bijna alle opleidingssituaties. Met de inzet van e-learning kunnen minstens even goede leerresultaten bereikt worden als met (traditioneel) klassikaal onderwijs. Zowel voor reguliere opleidingen als voor werkplek-leren, alsook voor de overdracht van kennis, vaardigheden en gedrag.

De voordelen van e-learning zoals kostenreductie, op eigen tempo en gelegenheid leren en uniforme kennisoverdracht kunnen volop benut worden.

Uiteraard willen we ook aangeven wanneer e-learning geen toegevoegde waarde heeft.

Er zijn meerdere factoren waardoor e-learning niet het gewenste effect heeft. Denk hierbij aan technische problemen waarbij geen goede support wordt verleend, een onoverzichtelijke opzet van de e-learning of simpelweg onjuiste en inconsistentie lesstof.

Om te profiteren van de voordelen van e-learning is het dus in ieder geval nodig om goede lesstof aan te bieden. Ook de mate van interactiviteit van de lesstof speelt een rol. Een interactieve video levert bijvoorbeeld een beter resultaat dan een niet interactieve video.

En uiteraard: een overzichtelijk en stabiel functionerende software voor je e-learning is een must voor een prettige leerbeleving. Gelukkig kan je daarvoor bij ons terecht!

Behoefte aan een persoonlijke demo en uitleg?

Je bent van harte welkom. Online of persoonlijk, uiteraard Coronaproof.